Aktuelt

Kalendersatte arrangementer i 2024

​Medlemsmøde - faglig eftermiddag 7. marts. Program og invitation her

Sensommerudflugt 10. september

Medlemsmøde - faglig eftermiddag 1. oktober

Generalforsamling 29. november

Arrangementer i 2023

Medlemsmøde tirsdag d. 7. marts. Se invitation, program og information om tilmelding her

Sensommerudflugt tirsdag d. 5. september. Se invitation og program her

Medlemsmøde torsdag d. 12. oktober

Generalforsamling torsdag d. 14. december​. Se bestyrelsens beretning og tilhørende slides her. Beretning. Slides

Generalforsamling 2022​

Landøkonomisk Selskabs ordinære generalforsamling 2022 afholdes d. 2. december på Rønnede Kro. Medlemmer inviteres til at deltage i frokosten kl. 12.00. Generalforsamlingen afvikles fra kl. 13.00. Program

Læs Landøkonomisk Selskab beretning 2022

Tilhørende slides

Medlemsmøde i Landøkonomisk Selskab

Mandag d. 31. oktober inviterer Landøkonomisk Selskab til medlemsmøde med spændende oplægsholdere på programmet. ​Mødet afholdes på Holmegaard Gods kl. 14.00 - 17.00. Program og information om tilmelding her

Landøkonomisk Selskab lancerer ny uddannelse indenfor "Oplevelsesøkonomi"

Landøkonomisk Selskab gentager succesen fra tidligere hold og starter nu endnu et uddannelsesforløb i Oplevelsesøkonomi. Formålet med uddannelsen er at skabe mere vækst og arbejdspladser på landet. Den er målrettet større gårde, godser og erhvervsvirksomheder, der enten har oplevelsesøkonomi som forretningsområde eller ønsker at skabe en merindtægt ved at integrere oplevelsesøkonomien i den nuværende forretning. 

Uddannelsen indeholder to hele faglige inspirationsdage (16. november 2022 og 24. januar 2023) og mulighed for efterfølgende medlemskab af netværksgruppe. ​Se program for 16. november og 24. januar. Uddannelsen koster samlet kr. 3.600 (to kursusdage). Medlemmer af Landøkonomisk Selskab og medlemmer af Historiske Huse får 50 % rabat på kursusudgiften. 

​Sensommerudflugt 2022

Foreningens årlige udflugt afholdes onsdag d. 7. september, hvor vi skal besøge spændende lokaliteter på Lolland. Program for dagen følger, men sæt allerede nu kryds i kalenderen. ​

Besøg på Ny Vraa ApS / Salixin A/S

​Flere medlemmer udtrykte interesse for et besøg hos Ny Vraa ApS / Salixin A/S efter ejer Henrik Bachs oplæg på Landøkonomisk Selskabs seneste generalforsamling om piledyrkning og de mange produkter pil kan anvendes til; Bioenergi, kompost, strøelse til husdyr, kosttilskud osv. 

Turen går til Nordjylland torsdag d. 1. september 2022. Deltagerantallet er begrænset med tilmelding efter først-til-mølle princippet. Se program og info

Inspirationsmøde om høringssvar til vandplaner d. 15. juni kl. 16.00 - 17.30 på Gunderslevholm Gods. ​

Alle er velkomne til mødet om udarbejdelse af høringssvar til vandplaner. Høringsfristen udløber d. 22. juni 2022. Tilmelding til mødet til Claus Neergaard, cn@gunderslevholm.dk 

L&F har hjemmeside klar med dokumenter til brug ved udarbejdelse af høringssvar til vandplaner her

Årets første medlemsmøde d. 24. marts 2022 kl. 13.00 - 16.30 på Holmegaard Gods. Se program

​Ordinær generalforsamling d. 10. december kl. 13.00 på Holmegaard Gods. Program

Læs bestyrelsens beretning her

Slides tilhørende beretningen her

Sekretariatet holder lukket i uge 42. Mails besvares mandag d. 25. oktober 2021.

Medlemsmøde med tre faglige oplæg onsdag d. 13. oktober 2021

Se invitation og program her

Medlemsmøde med fagligt oplæg torsdag d. 2. juli 2020. UDSKUDT TIL SEPTEMBER/OKTOBER !

Se invitation og program her

Medlemsmøde med faglige oplæg tirsdag d. 24. marts 2020. AFLYST GRUNDET CORONA

Se invitation og program her

Ordinær generalforsamling fredag d. 6. december 2019

Bestyrelsens beretning med tilhørende slides fra generalforsamlingen kan ses herunder

        * Se slides

Mød fødevareminister Mogens Jensen

Mandag d. 25. november kl. 19.00 - 21.00 afholdes regionalt møde med fødevareminister Mogens Jensen og L&F formand Martin Merrild. Mødet holdes i Landbocentret, Fulbyvej 15, 4180 Sorø. Af hensyn til forplejning beder vi om tilmelding til cfp@loes.dk eller på mobil 40 99 47 33 (gerne sms) senest torsdag d. 21. november. Alle er velkomne!​

Sensommerudflugt 2019

Afholdes i år d. 12. september, hvor vi skal besøge spændende steder i det solrige Vestsjællandske. Se program her

Bestyrelsens beretning 2018

​​Bestyrelsens beretning samt tilhørende slides fra generalforsamlingen d. 30. november 2018 kan ses herunder.

Medlemsmøde

 Medlemsmøde om generationsskifte og fremtidsfuldmagt onsdag d. 10. oktober på Holmegaard Gods. Se program mm ​her

Sensommerudflugt

Den årlige sommerudflugt er i år lagt i sensommeren. Vi skal besøge to godser beliggende i Nationalpark Skjoldungernes Land tirsdag d. 18. september. Se programmet og information om tilmelding mm her

Stormøde

Stormøde på Bygholm Landbrugsskole om målinger som grundlag for indsatser. Mødet afholdes d. 14. maj. Se program og link til billetkøb her

Medlemsmøde

​​LøS afholder årets første medlemsmøde d. 21. februar kl. 13.00 - 16.00. Program og invitation følger.

Bestyrelsens beretning

​Bestyrelsens beretning samt tilhørende slides fra generalforsamlingen d. 8. dec. 2017.

De 7 synder

L&F's kronikserie om De syv synder handler om usikkerhederne i det faglige grundlag for miljømålene i vandplanerne.

​​Ifølge vandområdeplanerne skal kvælstofudledningen i Danmark reduceres med 13.000 tons frem mod 2027. Målsætningen bygger på et modelgrundlag, som er fyldt med fejl og mangler. Vi kalder det syv synder, fordi konsekvenserne for landbruget kan blive ødelæggende, hvis ikke fejlene rettes, og miljømål fastsættes realistisk og på et solidt grundlag.

Læs De 7 synder

De 7 synder_Opfølgning

Landsdelegeretmødet i Herning

Landsdelegeretmødet i Herning d. 8. og 9. november livestreames.

Delegeretmødet den 8.-9. november live-streames, så alle interesserede kan se med, selvom man ikke er blandt dem, som har fået en plads i salen. Det giver mulighed for at følge med i bl.a. formandens beretning, den efterfølgende livlige debat af denne fra talerstolen og taler fra henholdsvis statsminister Lars Løkke Rasmussen og miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen. Følg mødet her.​

Regionalt møde

Regionalt møde med miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen mandag d. 13. november.

De lokale foreninger inviterer sammen med L&F til regionalt møde med miljø- og fødevareministeren.​Ministeren ønsker at der på mødet bliver dialog med landmændene om landbrugets fremtid. Han vil derudover fortælle om, hvordan arbejdet foregår i ministeriet og meget gerne høre input til, hvordan ting kan gøres smartere. Der er så forskellige emner på programmet som; dansk landbrugseksport efter Brexit, den fremtidige regulering af landbruget, vandplanerne efter den internationale evaluering, mm - Se Pro​gram​

Regionale planteavlsmøder

​L&F inviterer til regionale planteavlsmøder d. 25. oktober og d. 26. oktober.

De Syv Synder og høj faglighed – hvad er mulighederne i dansk planteproduktion?

Landbrug & Fødevarer, Planteproduktion inviterer til Regionale møder 2017, hvor du blandt andet kan høre mere om De Syv Synder, det faglige og politiske arbejde bagved og et blik på fremtidens muligheder for dansk planteproduktion.

På mødet vil Torben Hansen, formand for L&F, Planteproduktion, Troels Toft, sektordirektør for Planter, SEGES samt Niels Peter Nørring, områdedirektør eller Anders Panum Jensen, vand- og naturpolitisk chef, Landbrug & Fødevarer optræde. Undervejs vil der også være mulighed for spørgsmål og debat.

Det er gratis at deltage for alle interesserede - Se ​mere

Generalforsamling

​Ordinær generalforsamling i Landøkonomisk Selskab fredag d. 8. december kl. 13.00 i Skovridersalen på Holmegaard Gods. Program mm. følger.

Sommerudflugt

​Den årlige sommerudflugt afholdes d. 20. juni 2017Sæt kryds i kalenderen allerede nu og se frem til at modtage et spændende program for dagen.

Se program

Medlemsmøde d. 23. marts 2017

LøS afholder forårets medlemsarrangement torsdag d. 23. marts kl. 13.00 - 16.15 hos Deloitte, Slagelse. Oplæg om kvælstof ved Jørgen Evald, faglig direktør BL og om generationsskiftevilkår ved Kenny Isaksen, Deloitte. Nærmere om program og tilmelding - Se program

Bestyrelsens beretning 2016

Beretningen aflagt ved generalforsamlingen d. 5. december kan læses her og tilhørende slides ses i flere dele:

Slide 1 - 6, Slide 7-9 , Slide 10-16 , Slide 17 - 21 , Slide 22 - 27

Generalforsamling i Landøkonomisk Selskab

​Årets generalforsamling afholdes mandag d. 5. december kl. 13.00 på Restaurant Gulerodshuset, Ringstedgade 528, 4700 Næstved.

Se Program her

Regionalt møde med miljø- og fødevareminister

De lokale foreninger på østlige øer samt L&F inviterer til regionalt møde med miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen mandag d. 3. oktober i Sorø.

Se program for mødet og information om tilmelding her

Årets sommerudflugt afholdes tirsdag d. 21. juni

Se program her

Medlemsmøde torsdag d. 3. marts

Invitation og program

Bestyrelsens beretning 2015

Du kan læse bestyrelsens beretning her og beretningens tilhørende slides kan ses her:

Del 1 - Del 2 - Del 3 - Del 4

Slides fra Jan Hjeds indlæg kan ses her:

Del 1 - Del 2 - Del 3- Del 4 - Del 5 - Del 6 - Del 7 - Del 8- Del 9 - Del 10 - Del 11 - Del 12

Generalforsamling i Landøkonomisk Selskab tirsdag d. 1. december

Selskabets årlige generalforsamling afholdes d. 1. december kl. 13.00 på Restaurant Gulerodshuset, Næstved. Som vanligt inviteres medlemmer til frokost fra kl. 12.00. Se dagsorden og beskrivelse af det eksterne oplæg ved Jan Hjeds her.

Tilmeldingsfrist fredag d. 27. november på cfp@loes.dk eller 40 99 47 33

Regionalt planteavlsmøde mandag d. 9. november

L&F, Planteproduktion inviterer til regionale møder mandag d. 9. november på hhv. Lolland kl. 13.00 og Sjælland kl. 19.00. Overskriften for møderne er: I en verden med mere kvælstof

Se program her

Seminar om generationsskifte mandag d. 26. oktober

Få (opdateret) viden om og færdigheder i kørsel med tunge landbrugsmaskiner på 2-dages kursus d. 28. - 29. oktober 2015. Se kursusbeskrivelse her: Sikker i trafikken

Ministeren giver ny frist for såning af efterafgrøder

Efter massivt pres fra Landbrug & Fødevarer rykker NaturErhvervstyrelsen nu den generelle frist for såning af efterafgrøder frem til 3. september. Det sker efter et møde mellem styrelsen og EU-Kommissionen i går. Se mere her: Pressemeddelelse fra L&F

Dispensation for såning af efterafgrøder

Miljø- og fødevareministeren har givet landmænd mulighed for at søge dispensation til at udsætte såning af efterafgrøder. ​På grund af dårligt vejr er den danske høst forsinket, så det ikke muligt at nå at så efterafgrøder inden den 20. august, som ellers er den frist, som danske landmænd skal overholde. Derfor har miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen i dag givet danske landmænd individuel mulighed for at søge dispensation til at udsætte såningen.

​Den udmelding falder på et tørt sted, vurderer formand for Landbrug & Fødevarer, Planteavl, Torben Hansen.

​- Jeg havde foretrukket en generel dispensation, men jeg regner med, at det er fordi, der ikke er mulighed for at få en sådan i forhold til EU, at man skal søge individuelt, siger Torben Hansen.

​Han håber dog, at det bliver enkelt for landmændene at søge dispensation for sen såning.

​-Jeg håber ikke, det bliver bureaukratisk med en masse dokumentation. Vi står nemlig i en situation, hvor afgrøderne generelt er sent på den, og vejret har været ustadigt, så det burde være ret indlysende, at der er brug for dispensationer, siger Torben Hansen og fortsætter:

​- Der er 100 forskellige datoer, vi skal overholde og leve op til i et erhverv, der lige så snart vejret bliver ustadigt, løber i problemer. Det er ikke holdbart i længden, og det vil vi selvfølgelig gerne have lavet om. Når det er sagt, er vi naturligvis glade for, at ministeren i dag har givet os muligheden for at søge dispensation. 

Stævning af Naturstyrelsen

L&F har igen stævnet Naturstyrelsen. Formålet med sagen er at underkende samtlige vandplaner, så søgsmålet kommer allelandmænd tilgode. 

Du kan som lodsejer dog også selv stævne staten, hvis der er uacceptable konsekvenser af vandplanen på din ejendom. En stævning fra lodsejer vil sikre muligheden for at få tilsidesat vandplanen på egen ejendom ved en senere retssag, hvis L&F's retssag ikke vindes fuldstændigt. Til brug for de af jer, der måtte ønske, hurtigt og billigt at udforme en stævning, er udarbejdet en skabelon (Minimalstævning), der kan udfyldes med egne oplysninger. 

Bruger I skabelonen, er I sikre på at opfylde de minimumskrav der er til stævning jf. retsplejeloven.​

Vær opmærksomme på, at fristen for at anlægge sag mod Naturstyelsen er torsdag d. 30. april kl. 15

Se vejledning , Skabelon og fremsendesbrev

Kom i gang med at søge EU-støtte så hurtigt som muligt

Fristen for ansøgning om EU-støtte er den 21. april 2015. Som følge af de nye regler om grundbetaling og grønne krav, der træder i kraft fra i år, er ansøgningsprocessen og reglerne mere kompliceredeend tidligere. Derfor er det vigtigt at komme i gang med ansøgningen så hurtigt som muligt.
Se mere her

Krise nu - men vi skal tro på fremtiden

Videobrev fra Martin Merrild

Stor sejr til L&F i sag om KO-træk

Læs mere L&F-sejr i sag om ulovligt træk i landbrugsstøtten

Medlemsmøde om retentionskort og erhvervets økonomi torsdag d. 19. marts

Se mere under kalender.

21 færre KO-krav

​Der er nu 21 færre krav om krydsoverensstemmelse (KO) - og samtidig er det fremover kun NaturErhvervstyrelsen, der kommer ud og laver fysisk kontrol på området. Kommuner og Fødevarestyrelsen vil således ikke længere foretage fysisk kontrol, som kan medføre træk i støtten.

Se listen over de ændrede KO-krav her.​

To-meter bræmmer

Spørgsmålet om det juridiske grundlag for træk i støtten ved manglende to-meter bræmmer er ikke afklaret endnu. NaturErhvervstyrelsen kontrollerer derfor ikke bræmmerne og foretager heller ikke træk i støtten på dette område, før spørgsmålet er afklaret.

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 på Restaurant Gulerodshuset (program). Beretning 2014 og tilhørende slides: Slides 2014

Imødeset naturplan skyder forbi

Landbrug & Fødevarer hilser Naturplan Danmark velkommen, men peger på, at hovedparten af regeringens tiltag rammer ved siden af.

Se L&F's pressemeddelelse om Naturplan Danmark her

Se pixiudgave af Naturplan Danmark her

Ny direktør i Landbrug & Fødevarer

Karen Hækkerup: Det her er en udfordring, jeg ikke kunne sige nej til.

Den tidligere socialdemokratiske justitsminister bliver ny direktør i erhvervsorganisationen Landbrug & Fødevarer. Karen Hækkerup ser frem til de udfordringer, der ligger i hendes nye job.​

Karen Hækkerup: Det her er en udfordring jeg ikke kan sige nej til from Landbrug & Fødevarer on Vimeo

Tilbagebetaling af produktionsafgift på sukkerroer

Sukkerroedyrkere og sukkerproducenter har i kvoteårene 01/02 – 05/06 betalt for meget i produktionsafgift på sukker. For Danmark er beløbet inkl. renter opgjort til 161,4 mio. kr. Nu kan dyrkerne og producenter få tilbagebetalt dette beløb. De beløb der kan tilbagebetales, skal være gennemført senest d. 30. september 2014.

NaturErhvervstyrelsen er i samarbejde med foreningen for Danske Sukkerroedyrkere, Nordic Sugar A/S og SKAT ved at identificere samtlige sukkerroeavlere i pågældende periode, men der mangler oplysninger på mange.

Se om du er på listen over producenter, hvor oplysninger mangler her: Sukkerroedyrkere, hvor oplysninger mangler

Læs mere om tilbagebetalingen her

Tilbagebetaling af produktionsafgift på sukkerroer

Analyse af landmændenes økonomi

Økoæbler

Ny VFL-bestyrelse

Råstofplan Region Sjælland

Region Sjælland opfordrer råstofindvindere og lodsejere til at indsende forslag til nye graveområder. Læs mere i brevet her

Østlige Øers landboforeninger indsendte d. 22. december 2013 et omfattende hørringssvar til de statslige vandplaner. Læs hørringssvar til de respektive hovedvandoplande her:

Høringssvar 2.1

Høringssvar 2.2

Høringssvar 2.4

Høringssvar 2.5

Høringssvar 2.6

Bilag

Martin Merrild svarer på kritikken af svineproduktion i Danmark efter udsendelse på DR.

Generalforsamling 2014

Landøkonomisk Selskab har netop afholdt den ordinære generalforsamling. Læs formandens beretning her. Se slides hørende til beretningen her

​Landøkonomisk Selskab   |   CVR: 52379113   |   c/o Petersen, Lærkens Kvarter 3, 4320 Lejre