Om os​

LANDØKONOMISK SELSKAB

blev oprettet i 2000 som en fusion mellem ”Sorø Amts Økonomiske Selskab” (1833) og ”Præstø Amts Landboforening” (1839) med det hovedformål at være talerør på de østlige øer, primært for de professionelle heltidsbrug.

ORGANISATION

Foreningen er en fuld ligeberettiget landboforening med medlemskab af ”Østlige Øer”, "Landbrugspolitisk Forum, Region Øst" og landsorganisationen ”Landbrug & Fødevarer” (L&F). Medlemmerne i Landøkonomisk Selskab har således samme rettigheder og fordele, som medlemmer af enhver anden landboforening på de østlige øer. Foreningen ledes af en bestyrelse på op til 12 personer, der vælges på den årlige generalforsamling.

FAGLIG RÅDGIVNING

Landøkonomisk Selskab har ingen selvstændig rådgivning tilknyttet, men der er etableret rammeaftaler for medlemmerne, der så kan søge deres rådgivning, hvor de ønsker det.

LANDØKONOMISK SELSKABS MÆRKESAGER

Via foreningens repræsentation i diverse udvalg og organisationer, samt gennem personlige kontakter, pressemeddelelser m.v., arbejder vi med hovedvægt på følgende mærkesager:

Generationsskifteafgift. Det er en økonomisk stærkt belastende afgift, som medfører et omfattende kapitaldræn fra erhvervet. Generationsskifteafgiften bør afskaffes.

Miljø- og kvælstofregulering. Hvis der sagligt påvises et behov for en indsats mod næringsstoftab til det omgivende miljø, skal denne indsats, på stærk faglig baggrund, ske med målrettede og miljøeffektive virkemidler.


Pesticidafgifter. Vi arbejder for at undgå yderligere afgifter og andre begræns-ninger ved fagligt forsvarligt brug af planteværnsmidler. Pesticidafgiften skal føres tilbage til de grupper, der betaler den.

Jagt & Naturbevarelse. Vi arbejder løbende med at beskytte og bevare den danske natur og jagtretten - samt at sikre balancen mellem de to til glæde for vores medlemmer og andre, der værdsætter disse. Under hensyntagen til samfundets legale interesse i at beskytte og bevare den danske natur skal det i øvrigt sikres, at landbrugets erhvervsmæssige interesser tilgodeses mest muligt.

Energioptimering. Medlemskredsen har oftest store og ældre bygningsmasser, som søges nyttiggjort. Vi har derfor stort fokus på energioptimering og energibesparelse.

Oplevelsesøkonomi. Vi arbejder med udvikling af nye forretningsområder i særdeleshed dem, der baserer sig på salg af oplevelser (varer eller serviceydelser), som kan tilknyttes overflødiggjorte bygninger eller naturen.

​Landøkonomisk Selskab   |   CVR: 52379113   |   c/o Petersen, Lærkens Kvarter 3, 4320 Lejre