Om os​

LANDØKONOMISK SELSKAB

blev oprettet i 2000 som en fusion mellem ”Sorø Amts Økonomiske Selskab” (1833) og ”Præstø Amts Landboforening” (1839) med det hovedformål at være talerør på de østlige øer, primært for de professionelle heltidsbrug.

ORGANISATION

Foreningen er en fuld ligeberettiget landboforening med medlemskab af ”Østlige Øers Landboforeninger” og landsorganisationen ”Landbrug & Fødevarer” (L&F). Medlemmerne i Landøkonomisk Selskab har således samme rettigheder og fordele, som medlemmer af enhver anden landboforening på de østlige øer.
Foreningen ledes af en bestyrelse på 12 personer, der vælges på den årlige generalforsamling.

FAGLIG RÅDGIVNING

Landøkonomisk Selskab har ingen selvstændig rådgivning tilknyttet, men foreningens medlemmer kan frit vælge deres rådgivning, hvor de ønsker det.

LANDØKONOMISK SELSKABS MÆRKESAGER

Via foreningens repræsentation i diverse udvalg og organisationer, samt gennem personlige kontakter, pressemeddelelser m.v., arbejder vi med hovedvægt på følgende mærkesager:

Generationsskifteafgift. Det er en økonomisk stærkt belastende afgift, som medfører et omfattende kapitaldræn fra erhvervet. Generationsskifteafgiften bør afskaffes.

Kvælstofkvoter. Den uretfærdige og økonomisk ødelæggende nøgle for fordeling af kvælstof må ændres.

Pesticidafgifter. Der må fortløbende sættes ind på at undgå yderligere afgifter og andre begrænsninger i et fagligt forsvarligt brug af pesticider.

Naturbevarelse. Under hensyntagen til samfundets legale interesse i at beskytte og bevare den danske natur må og skal der arbejdes for, at landbrugets erhvervsmæssige interesser tilgodeses mest muligt.

Grøn Vækst. Hvis der sagligt påvises et behov for en indsats mod næringsstoftab til det omgivende miljø, skal denne indsats, på stærk faglig baggrund, ske med målrettede og miljøeffektive virkemidler.

​Landøkonomisk Selskab   |   CVR: 52379113   |   Fulbyvej 15, 4180 Sorø