Sekretariat & bestyrelse

Sekretariat

Charlotte Frimer Petersen

 

Bestyrelsens sammensætning 2020

Formand: Claus Neergaard, ”Gunderslevholm”, 4160 Herlufmagle. 


Viceformand: Birgitte Natorp, ”Marienborg”, 4780 Stege. 

​Øvrige bestyrelsesmedlemmer

Ulrich Holstein-Holsteinborg, ”Holsteinborg”, 4243 Rude.

​​

​Karin Dinesen, ”Mullerupgaard”, 4200 Slagelse.

​Erik von Rosen, ”Frihedsminde”, 4930 Maribo.

​Gustav Garth-Grüner, ”Sandbygaard”, 4170 Glumsø.

​Niels Otto Hansen, "Iselingen", 4760 Vordingborg.

​Henrik Wolff-Sneedorff, ”Grevensvænge”, 4700 Næstved.

​Ulrik Th. Jørgensen, ”Søllestedgaard”, 4920 Søllested.

Helge Danneskiold-Samsøe, "Øllingsøe", 4920 Søllested.

Christian Castenskiold, "Hørbygaard", 4300 Holbæk.

Elise Moltke-Huitfeldt, "Espe & Bonderup", Boeslunde.

​Landøkonomisk Selskab   |   CVR: 52379113   |   Fulbyvej 15, 4180 Sorø