Om os

Landøkonomisk Selskab blev oprettet i 2000 som en fusion mellem ”Sorø Amts Økonomiske Selskab” (1833) og ”Præstø Amts Landboforening” (1839) med det hovedformål at være talerør på de østlige øer, primært for de professionelle heltidsbrug.

Læs mere

Medlemskab

Medlemmer i Landøkonomisk Selskab modtager hver uge Landbrugsavisen, ligesom foreningen med mellemrum udsender formandsmeddelelser med aktuelle informationer om foreningens arbejde.

Læs mere

Kontakt

Foreningen er en fuld ligeberettiget landboforening med medlemskab af ”Østlige Øers Landboforeninger” og landsorganisationen ”Landbrug & Fødevarer” (L&F).

Læs mere

Nyheder


Bestyrelsens beretning samt tilhørende slides fra generalforsamlingen d. 8. december kan ses under nyheder. 

L&F's kronikserie om De syv synder. Læs mere under Nyheder

Landsdelegeretmødet i Herning d. 8. - 9. november livestreames.

Regionalt møde med miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen d. 13. november i Sorø. 

L&F Regionale planteavlsmøder d. 25. oktober og d. 26. oktober i hhv. Høng og Nykøbing F. Se mere

Generalforsamling i Landøkonomisk Selskab afholdes fredag d. 8. december 2017 kl. 13.00 i Skovridersalen på Holmegaard Gods. 

Sommerudflugten afholdes tirsdag d. 20. juni 2017. Læs mere under Nyheder

Medlemsmøde d. 23. marts
Møde med fokus på to emner af stor betydning for dansk landbrug: Kvælstof og Generationsskiftevilkår. 

Generalforsamling i Landøkonomisk Selskab

Regionalt møde med miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen

Forbedret finansieringsordning for yngre landmænd. Se mere under nyheder.

Bestyrelsesmedlem Peter Iuel er afgået ved døden. Læs mindeord her

Foreningens årlige sommerudflugt afholdes tirsdag d. 21. juni. Se program her

Medlemsmøde d. 3. marts 2016.
Spændende møde med indlæg fra ConTerra om balanceregnskaber og fra Realkredit Danmark om aktuel økonomi.

Bestyrelsens beretning 2015
(Gen)læs bestyrelsens beretning og se de tilhørende slides. Tillige er slides fra Jan Hjeds' indlæg tilgængelige. 

Generalforsamling i Landøkonomisk Selskab tirsdag d. 1. december kl. 13.00.

Regionalt planteavlsmøde d. 9. november

Regionalt møde med miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen d. 29. oktober

Seminar om generationsskifte 26. oktober 2015

Kursus:
Sikker i trafikken - kørsel med tunge landbrugsmaskiner
 

Ministeren giver ny frist for såning af efterafgrøder
Efter massivt pres fra Landbrug & Fødevarer rykker NaturErhvervstyrelsen nu den generelle frist for såning af efterafgrøder frem til 3. september. Det sker efter et møde mellem styrelsen og EU-Kommissionen i går. 

Dispensation for såning af efterafgrøder

Miljø- og fødevareministeren har givet landmænd mulighed for at søge dispensation til at udsætte såning af efterafgrøder.


Kom i gang med at søge EU-støtte så hurtigt som muligt
!

Krise nu - men vi skal tro på fremtiden. Videobrev fra formand Martin Merrild, L&F.

Stor sejr til L&F i sag om træk i KO-støtte.

Medlemsmøde om retentionskort og erhvervets økonomi torsdag d. 19. marts.

21 krav om træk i landbrugsstøtten forsvinder.

Læs mere
 
Landøkonomisk Selskab • Fulbyvej 15 • 4180 Sorø • CVR: 52379113